منتقد سرشناس دبیر جشن کتاب سال سینما شد

منتشر شده در 27 خرداد 1396
منتقد سرشناس دبیر جشن کتاب سال سینما شد

خسرو دهقان دبیر هفتمین جشن کتاب سال سینمای ایران شد.

طی حکمی از سوی منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما، خسرو دهقان به عنوان دبیر هفتمین جشن کتاب سال سینمای ایران منصوب شد. خسرو دهقان از مدرسان ، نویسندگان و منتقدان با سابقه و مطرح سینمای کشور است که چندین دوره دبیری، داوری و سیاستگذاری جشنواره ها، مجامع مطبوعاتی و سینمایی را در کارنامه فعالیت های خود دارد. متن حکم مدیرعامل خانه سینما به شرح زیر است:

جناب آقای خسرو دهقان
خانه سینما به دانش و تجربه جنابعالی برای برگزاری جشن کتاب سال سینمایی نیاز دارد. لذا به موجب این حکم به عنوان دبیر هفتمین دوره ی این رویداد علمی و فرهنگی انتخاب می شوید.

با احترام
منوچهر شاهسواری
مدیرعامل