مدیر عامل خانه سینما در شورای پروانه ساخت

منتشر شده در 30 مهر 1396
مدیر عامل خانه سینما در شورای پروانه ساخت

محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان امور سینمایی از وصول نامه ۲ عضو خانه سینما برای حضور در شورای پروانه ساخت سینمایی خبر داد.

روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری اعلام کرد محمدرضا فرجی ضمن اعلام وصول معرفی نامه ۲ عضو صنوف خانه سینما اظهار کرد: جلسه شورای پروانه ساخت در دوره جدید ظهر امروز ۳۰ مهر ماه با حضور منوچهر شاهسواری و مازیار میری برگزار می شود.

محمود اربابی، مسعود نقاش زاده، حسن بلخاری، حسین کرمی، جمال شورجه، منوچهر شاهسواری و مازیار میری با پیشنهاد معاون نظارت و ارزشیابی و موافقت رییس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری در دوره جدید هفت عضو شورای پروانه ساخت هستند.