ثبت تصویری راهپیمایی اربعین/ بر عهدی که بستیم مانده‌ایم

منتشر شده در 14 آبان 1396
ثبت تصویری راهپیمایی اربعین/ بر عهدی که بستیم مانده‌ایم

راهپیمایی اربعین به عنوان یک رویداد مذهبی و سیاسی می‌تواند دستمایه ساخت مستندهای متعدد باشد.

نرجس علوی: این روزها، جهان تشیع درگیر یک رویداد بزرگ مذهبی است، فراتر از مرزهای ملی و قومی. بسیاری از شیعیان این روزها پیاده به سمت کربلای معلی در حرکتند تا روز اربعین را در اجتماعی بزرگ، یکدست و پرغرور به عزاداری بنشینند. بسیاری از عکاسان، تصویربرداران و هنرمندان هم در این رویداد حضور دارند و بسیاری به نیت ثبت تصاویر می‌روند. راهپیمایی اربعین، نماد یک حرکت بزرگ است، نمادی برای اعلام حضور شیعیان، فرقه‌ای که در طول تاریخ تهدید شده، آسیب دیده و سرکوب شده تا خاموش باشد. اما اربعین باعث می‌شود جماعتی که به خون و حبس کشیده شده تا دم برنیاورد و مهر علی (ع) و خاندان او را از یاد ببرد یا انتقام خون حسین (ع) را فراموش کند فریاد بزند هنوز زنده است، هنوز بر عهدی که با علی (ع) بسته وفادار مانده و هنوز صدای شیون خاندان امام حسین (ع) را در آن بیابان داغ و سوزان می‌شنود. اما این رویداد عظیم، می‌تواند در قالب مستندهای مختلف و متعدد تصویر شود. شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که با وجود شبکه‌های تلویزیونی و پوشش تصویری این رویداد، چیزی از راهپیمایی اربعین، پنهان نمانده. اما بحث درباره ارائه تصویری هنرمندانه و فارغ از تاریخ مصرف از این رویداد است. چیزی که باید به عنوان یک سند تصویری از این شور و عشق باقی بماند. نه فقط ثبت آمار مسافران و زائران یا خدماتی که بین مسیر به آنها ارائه می‌شود. راهپیمایی اربعین می‌تواند منبع ساخت مستندهایی شاعرانه، گزارشی، مستندهای گفت و گو محور و سایر گونه‌ها باشد. هر بخش از این رویداد با یک نگاه و تفکر قابل بازبینی و تحلیل است. مشتاقان امام حسین (ع) از قشرهای مختلف قطعا دلایلی مختلف برای حضور در این مراسم دارند، شنیدن این نظرها و خط اتصالی که این جماعت را به یک سو، به یک هدف و به یک مقصد پیش می‌برد می تواند جذاب و مهم باشد. آنچه سی سال بعد، برای نسلی که این روزها را درک نکرده شنیدنی است و ارزش تاریخی دارد، عزم و انگیزه ای است که این جماعت را برای رفتن به کربلا، حرکت داده. این سیل زن و مرد و کودک که رنج سفر را به جان خریده تا در یک روز ویژه در یک آیین بزرگ شرکت کند، حضورش را اعلام کرده و نامش را با تاریخ گره بزند. شنیدن و دیدن دلایل این حضور و تماشای سفری که با سختی و دشواری همراه است اما چون یک ریاضت آگاهانه، قرار است تزکیه و تهذیب نفس به همراه داشته باشد در قالب یک مستند، جذاب خواهد بود. از این ظرفیت تصویری بزرگ نباید غافل بود.