گزارش تصویری/ حمیدرضا آذرنگ و شقایق فراهانی در یک فیلم

منتشر شده در 19 اسفند 1396
گزارش تصویری/ حمیدرضا آذرنگ و شقایق فراهانی در یک فیلم گزارش تصویری/ حمیدرضا آذرنگ و شقایق فراهانی در یک فیلم گزارش تصویری/ حمیدرضا آذرنگ و شقایق فراهانی در یک فیلم گزارش تصویری/ حمیدرضا آذرنگ و شقایق فراهانی در یک فیلم گزارش تصویری/ حمیدرضا آذرنگ و شقایق فراهانی در یک فیلم گزارش تصویری/ حمیدرضا آذرنگ و شقایق فراهانی در یک فیلم گزارش تصویری/ حمیدرضا آذرنگ و شقایق فراهانی در یک فیلم

فیلم سینمایی «دعوتنامه» با بازی میترا حجار، شقایق فراهانی و حمیدرضا آذرنگ روی پرده است.