ببینید/ گزارش تصویری افتتاح سینما «قدس» تبریز

منتشر شده در 22 فروردین 1397
ببینید/ گزارش تصویری افتتاح سینما «قدس» تبریز ببینید/ گزارش تصویری افتتاح سینما «قدس» تبریز ببینید/ گزارش تصویری افتتاح سینما «قدس» تبریز ببینید/ گزارش تصویری افتتاح سینما «قدس» تبریز ببینید/ گزارش تصویری افتتاح سینما «قدس» تبریز ببینید/ گزارش تصویری افتتاح سینما «قدس» تبریز

سینما «قدس» تبریز سه شنبه 21 فروردین ماه در مراسمی ویژه افتتاح شد. عکس‌ها: سحر قریب