اینک آخرالزمان/ درباره «دیدن این فیلم جرم است!»

منتشر شده در 16 بهمن 1397

«دیدن این فیلم جرم است!» تلنگری است به آدم‌های این اجتماع؛ باهر نگرش، با هر جایگاه، با هر منصبی و فارغ از حرفهای کلیشه‌ای و به دور از شعار دادن.

 

سوره سینما - مصطفی تجلی : «دیدن این فیلم جرم است!» روایتگر داستان یک فرمانده پایگاه بسیج به نام امیر است که وقتی همسر حامله اش توسط یک مرد میانسال دوتابعیتی (ایرانی/انگلیسی) مورد حمله و آزار و اذیت قرار می گیرد و بچه اش در جریان این درگیری کشته می شود،می خواهد او را به چنگال قانون بسپارد اما قانون را در مقابل خود می بیند تا او به حقش نرسد و در نتیجه خودش شخصا برای گرفتن حقش اقدام می کند!

 

رضا زهتابچیان با یک فضا سازی مناسب سعی کرده است روایتی سرراست و شفاف از اتفاقات فیلم به مخاطب ارائه بدهد و در این امر نسبتا موفق عمل کرده است.یکی از نقاط ضعف داستان این است که دلایل نفرت و کینه شخصیت دوتابعیتی نسبت به خانم های محجبه در فیلم برای مخاطب مشخص و روشن نیست.این فرد آدم جاه طلب و قدرت طلبی است که با رانت و قدرت هر آنچه می خواهد انجام میدهد و کسی هم جلودارش نیست.

 

به سبب تابعیت انگلیس اش،بسیار خودشیفته است و معتقد است برای انگلیسی جماعت شکست هیچ معنا و مفهومی ندارد. امیر به عنوان نماد یک بسیجی مخلص،همیشه سعی کرده که رفتاری معقول و منطقی داشته باشد و بیشتر مواقع هم سعی در مبارزه با فساد و اعمال قانون به شکل درست و صحیح  داشته است.

 

وی اعتقاد دارد باید در مبارزه با فساد و رانت خواری از دانه درشت ها شروع کرد و در این زمینه هم نباید با کسی تعارف داشت.از دیدگاه امیر جرم بزرگ آدم های عادی این جامعه این است که به قول معروف به بالا وصل نیستند و وقتی مرتکب کوچکترین اشتباهی می شوند به شدت مجازات می شوند اما درست در نقطه مقابل کسانی که دارای ارتباطات قوی هستند و به بالا وصل هستند،وقتی  بدترین خلاف ها را مرتکب می شوند در زیر چتر قانون قرار می گیرند!

 

قطعا این موضوع به هیچ عنوان خوشایند هیچ جامعه ای نیست و وجود چنین شرایطی در هر جامعه ای باعث گسترش هرچه بیشتر فساد و فحشا می شود. «دیدن این فیلم جرم است!» تلنگری است به آدم های این اجتماع باهر نگرش،باهر جایگاه و با هر منصبی و فارغ از حرفهای کلیشه ای و به دور از شعار دادن،جامعه ای که به فساد و فحشا عادت کند در نهایت این دو تبدیل به یک ارزش می شوند و تک تک آدم های سالم و باوجدان هم دیر یا زود برای دوام آوردن وارد این چرخه فساد و فحشا می شوند.