گزارش تصویری/ آیین افتتاح سینما «فلسطین» بروجرد

منتشر شده در 21 اسفند 1397
گزارش تصویری/ آیین افتتاح سینما «فلسطین» بروجرد گزارش تصویری/ آیین افتتاح سینما «فلسطین» بروجرد گزارش تصویری/ آیین افتتاح سینما «فلسطین» بروجرد گزارش تصویری/ آیین افتتاح سینما «فلسطین» بروجرد گزارش تصویری/ آیین افتتاح سینما «فلسطین» بروجرد گزارش تصویری/ آیین افتتاح سینما «فلسطین» بروجرد

مراسم افتتاح سینما «فلسطین» بروجرد با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری برگزار شد.