آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود

منتشر شده در 18 فروردین 1398
آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود آزادی در بهار/ گیشه سینما آزادی در اکران نوروزی پررونق بود

استقبال از اکران نوروزی در سینما آزادی تهران، با وجود بارش‌های شدید و مستمر قابل توجه بود.

 

عکس‌ها: دانیال ابراهیمی