عکس‌های بازسازی سینما «آبادان»

منتشر شده در 31 خرداد 1395
عکس‌های بازسازی سینما «آبادان» عکس‌های بازسازی سینما «آبادان» عکس‌های بازسازی سینما «آبادان» عکس‌های بازسازی سینما «آبادان» عکس‌های بازسازی سینما «آبادان» عکس‌های بازسازی سینما «آبادان» عکس‌های بازسازی سینما «آبادان»

بازسازی سینما «آبادان» شهر آبادان اوایل خردادماه امسال شروع شده و عید فطر به پایان می‌رسد.