هجرت هجرت

سینما هجرت


استان : البرز


شهر : کرج


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 871 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : کرج خیابان تهران -روبروی پمپ بنزین

فیلم های در حال اکران سینما هجرت
فیلم ماجرای نیمروز 2 : رد خون
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1398/07/08 10:30-16:30
فیلم سال دوم دانشکده من
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1398/07/10 14:30-20:15
فیلم درخونگاه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1398/08/01 12:30-18:30
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نصر 1398/08/06 16:00