هجرت هجرت

سینما هجرت


استان : البرز


شهر : کرج


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 871 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : کرج خیابان تهران -روبروی پمپ بنزین

فیلم های در حال اکران سینما هجرت
فیلم شبی که ماه کامل شد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1398/03/30 14:15
فیلم سرخپوست
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1398/03/30 10:30-18:30
نصر 1398/03/30 14:45-20:30
فیلم ما همه با هم هستیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1398/03/30 16:30-20:45
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1398/03/30 12:30