بهمن بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,158 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : ضلع شمال شرقی میدان انقلاب روبروی ایستگاه BRT

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 22:15
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/26 10:00-14:00-16:00-18:00-22:00
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/29 10:00-11:45-13:30-15:15-17:00-18:45-20:30
فیلم جشن دلتنگی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/02/12 12:00-20:00