بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,158 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : ضلع شمال شرقی میدان انقلاب روبروی ایستگاه BRT

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/25 11:45-15:15-18:45-20:30-22:15
فیلم رحمان 1400
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/25 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00-22:00
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/27 10:00-13:30-17:00