بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,158 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : ضلع شمال شرقی میدان انقلاب روبروی ایستگاه BRT

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/15 10:00-11:45-15:15-17:00-18:45-20:30
سالن دو 1397/10/24 12:00-16:00-20:00-22:00
فیلم مارموز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/09/21 10:00-14:00-18:00
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/12 10:00-11:45-13:30-15:15-17:00-18:45-20:30-22:15