بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,158 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : ضلع شمال شرقی میدان انقلاب روبروی ایستگاه BRT

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم ما همه با هم هستیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/03/15 10:00-11:45-13:30-15:15-17:00-18:45-20:30
فیلم سرخپوست
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/03/15 12:00-15:30-19:00
سالن دو 1398/03/25 22:15
فیلم زهرمار
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/03/29 10:15-13:45-20:45