بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,158 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : ضلع شمال شرقی میدان انقلاب روبروی ایستگاه BRT

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم ایده اصلی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/05/16 11:45-15:15-18:45
سالن دو 1398/05/22 10:15
فیلم قصر شیرین
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/05/16 12:00-13:30-15:00-16:30-18:00-19:30-21:00
فیلم زهرمار
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/05/19 10:00-13:30-17:00-20:30