بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,158 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : ضلع شمال شرقی میدان انقلاب روبروی ایستگاه BRT

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/25 10:00-12:30-15:00-17:30-20:00-22:30
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/29 11:45-15:15-18:45-22:15-23:59
فیلم سامورایی در برلین
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/02/18 10:00-13:30-17:00-20:30