سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/09/15 10:00
سالن اصلی 1397/09/29 13:30-17:00
فیلم اتاق تاریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/09/30 12:00-14:00-16:00-18:00-20:00
فیلم درساژ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/20 10:00-11:45-15:15-18:45-20:30