سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/22 21:00
فیلم گرگ بازی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/08/04 10:00-11:45-15:15-18:45-22:10
فیلم خانم یایا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/16 12:15-15:45-17:30-19:15-22:40
فیلم وای آمپول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/23 10:30-13:30-17:00-20:30