سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/16 10:30-12:15-14:00-15:45-17:30-19:20-22:45
سالن دو 1397/05/20 20:30
فیلم داش آکل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/06/10 11:45-15:15-18:45
فیلم چراغ های ناتمام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/06/15 10:00-13:30-17:00