سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/07/16 12:30-16:30-20:30
سالن اصلی 1398/07/16 10:00
فیلم سال دوم دانشکده من
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/07/23 10:30-14:30-18:30
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/03 12:00-13:30-15:00-16:30-18:00-19:30-21:00