سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 18:00
سالن دو 1397/01/26 10:00-11:30-13:00-14:40-16:20-20:00
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/31 21:45-23:45
فیلم عصبانی نیستم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/22 10:00-12:00-14:00-16:00-19:45
سالن دو 1397/02/22 18:00-21:30-23:20