سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/25 17:00
سالن دو 1397/12/27 13:50-22:00
فیلم غلامرضا تختی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/25 11:50-15:40-20:00
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/27 10:15
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/27 10:00-12:20-14:40-19:00-21:30
سالن دو 1397/12/27 17:40
سالن دو 1397/12/27 17:40