سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/01/31 10:00
فیلم تولدت مبارک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/02/20 14:15-17:30
سالن اصلی 1398/02/22 10:00
فیلم وکیل مدافع
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/02/20 12:30-15:45-19:00