شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم مارموز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/09/21 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/09/25 10:15-14:15-18:15
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/10/12 12:30-16:30
شقایق 1397/10/19 20:00
فیلم دزد و پری 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/10/13 10:30-14:30-18:30
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/10/19 12:15-16:15-20:15
فیلم سندباد و سارا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/10/27 09:00