شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1398/02/02 13:00-17:00-21:00
شقایق 1398/02/15 18:15
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1398/02/02 10:00-16:40
فیلم تولدت مبارک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1398/02/20 00:40