شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/11/28 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/12/25 12:00-16:00-20:00
فیلم رحمان 1400
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/12/25 10:15-14:15-18:15
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/12/25 12:15-16:15-20:30
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/12/25 10:00-14:00-18:00