شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم ماجرای نیمروز 2 : رد خون
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1398/07/05 10:45-13:10-15:30-17:50-20:10-22:30
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1398/07/23 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00-22:00
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1398/08/01 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30-20:30-22:30