شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/01/26 10:30
شیدا 1397/01/23 14:15-18:15
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/01/29 10:30
شاهد 1397/02/16 12:30-16:30
شقایق 1397/02/16 20:30
فیلم جشن دلتنگی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/02/12 14:30-18:30
شیدا 1397/02/12 10:15
فیلم چهار راه استانبول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/02/12 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/02/19 12:15-16:15-20:15