شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/03/26 12:15-16:15-20:15
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/04/06 10:00-14:00-18:00
فیلم دارکوب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/04/06 10:15-14:15-18:15
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/04/14 10:00-12:00-14:15-16:30-18:45
شیدا 1397/04/14 21:45
فیلم کاتیوشا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/05/03 12:00-16:00-20:00
فیلم دم سرخ ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/05/11 10:15-14:15-18:15
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/05/17 12:00-16:00-20:00