فردوسی فردوسی

سینما فردوسی


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 1,020 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان انقلاب بعد از مترو دروازه دولت به سمت میدان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما فردوسی
فیلم شعله ور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/24 12:30-16:30-20:30-22:20
فیلم چراغ های ناتمام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/06/15 10:30-14:30-18:30
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/04 10:30-14:30-18:30-22:30