فردوسی فردوسی

سینما فردوسی


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 1,020 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان انقلاب بعد از مترو دروازه دولت به سمت میدان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما فردوسی
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/04 12:15-16:15-20:00
فیلم خانم یایا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/22 22:00
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/16 10:15-14:15-18:15