اکسین اکسین

سینما اکسین


استان : خوزستان


شهر : اهواز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 670 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : خیابان شریعتی نبش کافی

فیلم های در حال اکران سینما اکسین
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1398/01/04 14:00-18:00-22:00
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1398/01/31 12:00-16:00-20:00