قدس

سینما قدس


استان : خوزستان


شهر : اهواز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 438 نفر


سال ساخت : 1330


آدرس : بازار امام خمینی-حد فاصل خیابان شریعتی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/03/01 09:30-11:30-13:30-15:30-17:30-19:30-21:30