قدس

سینما قدس


استان : خوزستان


شهر : اهواز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 438 نفر


سال ساخت : 1330


آدرس : بازار امام خمینی-حد فاصل خیابان شریعتی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/04 09:30-13:30-17:30-21:30
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/25 11:30-15:30-19:30