آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : کرمانشاه


شهر : کرمانشاه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 501 نفر


سال ساخت : 1346


آدرس : خیابان اشرفی اصفهانی

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم ُسرو زیر آب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/01 16:00
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/14 14:00-18:00
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/21 10:00-20:00