آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : کرمانشاه


شهر : کرمانشاه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 501 نفر


سال ساخت : 1346


آدرس : خیابان اشرفی اصفهانی

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/19 10:00-14:00-16:00-18:00-20:00