آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : کرمانشاه


شهر : کرمانشاه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 501 نفر


سال ساخت : 1346


آدرس : خیابان اشرفی اصفهانی

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/28 10:00-18:00-22:00
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/28 16:00-20:00