سپهر

سینما سپهر


استان : مازندران


شهر : ساری


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 985 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان فردوسی-نبش خیابان ورزش

فیلم های در حال اکران سینما سپهر
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/03 10:30-12:15
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/24 15:45-19:15
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/01 14:00-17:30-21:00