سپهر

سینما سپهر


استان : مازندران


شهر : ساری


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 985 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان فردوسی-نبش خیابان ورزش

فیلم های در حال اکران سینما سپهر
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/02/12 10:30-16:00-21:00-23:00
فیلم سامورایی در برلین
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/02/25 12:30-14:00-18:00