سپهر

سینما سپهر


استان : مازندران


شهر : ساری


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 985 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان فردوسی-نبش خیابان ورزش

فیلم های در حال اکران سینما سپهر
فیلم میلیونر میامی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/21 10:30-14:30-20:00
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/12 18:00
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/17 12:30-18:00-22:00
فیلم سندباد و سارا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/27 16:30