قدس قدس

سینما قدس


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 435 نفر


سال ساخت : 1337


آدرس : خیابان بوعلی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/04 16:30-18:30-20:30
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/16 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/24 09:30-11:30-13:00-15:00