قدس قدس

سینما قدس


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 435 نفر


سال ساخت : 1337


آدرس : خیابان بوعلی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/26 10:00-12:00
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 10:30-12:30-17:00-19:00
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/26 14:30-16:30-18:30-20:30-22:30
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 15:00-21:00