قدس قدس

سینما قدس


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 435 نفر


سال ساخت : 1337


آدرس : خیابان بوعلی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم دزد و پری 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/10/07 10:00-12:00-14:00
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/17 20:30
سالن دو 1397/10/17 16:00
فیلم ترانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/21 18:00-20:00
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/25 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30