قدس قدس

سینما قدس


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 435 نفر


سال ساخت : 1337


آدرس : خیابان بوعلی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/04/09 10:00-12:00-14:30-16:30
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/15 10:15-16:30-18:45-21:00
فیلم دم سرخ ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/21 12:30-14:30
سالن دو 1397/05/21 18:30-20:30