قدس قدس

سینما قدس


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 435 نفر


سال ساخت : 1337


آدرس : خیابان بوعلی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/09/07 10:00-12:00-14:00-16:00
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/15 10:30-18:30
سالن دو 1397/09/21 20:00
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/21 12:30-14:30-16:30-20:30
سالن دو 1397/09/21 18:00