پردیس هویزه مشهد

سینما پردیس هویزه مشهد


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 8


ظرفیت سینما : 1,139 نفر


سال ساخت : 1349


آدرس : خیابان دانشگاه-چهارراه گلستان

فیلم های در حال اکران سینما پردیس هویزه مشهد
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
پنج 1398/02/03 00:30-10:30-14:15-18:00-21:45-23:45
هفت 1398/02/03 12:45-16:30
فیلم سامورایی در برلین
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1398/02/23 18:00
هفت 1398/02/23 10:45-14:45
پنج 1398/02/23 12:30-16:15-20:00
شش 1398/02/23 00:45-23:00
فیلم وکیل مدافع
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1398/02/25 17:45-19:30
فیلم ما همه با هم هستیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/03/15 14:30-23:15
سالن اصلی 1398/03/15 10:00-11:45-16:00-20:30
فیلم شبی که ماه کامل شد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/03/15 12:00-16:30-20:45
سالن اصلی 1398/03/15 01:15-13:30-18:00-22:30
سالن سه 1398/03/15 10:00
فیلم دختر شیطان
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هفت 1398/03/15 22:00
شش 1398/03/15 11:00-13:00
فیلم سرخپوست
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1398/03/15 12:30-14:15-16:00-21:15-23:00
چهار 1398/03/26 01:30
سالن دو 1398/03/26 10:15-19:00
فیلم زهرمار
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهار 1398/03/29 10:15-12:00-13:45-15:30-17:15-19:00-20:45-22:30
هفت 1398/03/29 23:45