پردیس هویزه مشهد

سینما پردیس هویزه مشهد


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 8


ظرفیت سینما : 1,139 نفر


سال ساخت : 1349


آدرس : خیابان دانشگاه-چهارراه گلستان

فیلم های در حال اکران سینما پردیس هویزه مشهد
فیلم درخونگاه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
پنج 1398/07/22 10:15-12:15-14:15-16:15-18:15-20:15-22:15
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1398/07/22 11:30-15:15-17:15-19:15-21:15-23:15
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/08/01 10:00
سالن اصلی 1398/08/01 15:45-17:30-19:15-21:00-22:45
سالن سه 1398/08/11 13:30