پردیس هویزه مشهد

سینما پردیس هویزه مشهد


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 8


ظرفیت سینما : 1,139 نفر


سال ساخت : 1349


آدرس : خیابان دانشگاه-چهارراه گلستان

فیلم های در حال اکران سینما پردیس هویزه مشهد
فیلم در مسیر باران (انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1397/08/13 13:15-14:45-16:15
شش 1397/08/13 10:00
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن هفت 1397/08/17 20:30
فیلم وای آمپول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هفت 1397/08/23 15:00-18:45-20:30
فیلم ُسرو زیر آب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن چهار 1397/08/30 15:00
هفت 1397/09/14 11:15-16:45-23:59
فیلم آستیگمات
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهار 1397/08/29 13:00-17:00-20:45
1397/08/29 13:00-17:00-20:45
هشت 1397/09/01 22:00
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1397/09/01 19:30
پنج 1397/09/01 12:00-14:00
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/09/07 10:45-16:00
هفت 1397/09/07 22:15
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/14 16:00-18:00-21:30
سالن دو 1397/09/14 10:30-14:30-20:00
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/09/14 12:30-14:15-17:45-21:15
پنج 1397/09/14 10:00
فیلم میلیونر میامی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهار 1397/09/15 15:00-19:00-22:30
فیلم امین و اکوان
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1397/09/17 13:15-16:15-20:45
فیلم بی نامی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1397/09/21 11:15-14:45-18:15
فیلم مارموز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/21 14:00-19:45
سالن دو 1397/09/22 12:15-16:15-18:15-21:45