آفریقا

سینما آفریقا


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 870 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : میدون تقی آباد

فیلم های در حال اکران سینما آفریقا
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/08 14:00-18:00-22:15