آفریقا

سینما آفریقا


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 870 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : میدون تقی آباد

فیلم های در حال اکران سینما آفریقا
فیلم ُسرو زیر آب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/30 10:00-15:30
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/14 13:45-21:00
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/17 12:00-17:30-22:45