آفریقا

سینما آفریقا


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 870 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : میدون تقی آباد

فیلم های در حال اکران سینما آفریقا
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/24 12:30-16:30-20:30