آفریقا

سینما آفریقا


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 870 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : میدون تقی آباد

فیلم های در حال اکران سینما آفریقا
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 10:00-14:00-20:15
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 18:00
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 16:00
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/29 12:00
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/31 16:00-22:15