فلسطین

سینما فلسطین


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 359 نفر


سال ساخت : 1320


آدرس : میدان امام خمینی جنب پاساژ قائم

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم ُسرو زیر آب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/01 09:30-15:30
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/07 11:30-13:30-17:30-19:30
فیلم میلیونر میامی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/09/17 10:00-14:00
فیلم مارموز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/09/21 1:00-16:00-18:00-20:00