فلسطین

سینما فلسطین


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 359 نفر


سال ساخت : 1320


آدرس : میدان امام خمینی جنب پاساژ قائم

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم عصبانی نیستم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/03/03 14:00-18:00-20:00
فیلم خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/03/10 10:00-12:00-16:00
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/24 10:30-12:30-14:30-16:30