فلسطین

سینما فلسطین


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 359 نفر


سال ساخت : 1320


آدرس : میدان امام خمینی جنب پاساژ قائم

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم درخونگاه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/07/29 09:15-18:30-20:15
سالن دو 1398/07/29 11:45