پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1398/08/01 10:30-12:00-13:30-15:00-16:45-18:30-20:30-22:15