پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/04/09 16:00
چهلستون 1397/05/19 10:15-18:15
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/04/13 10:00-12:15-14:25-16:35-18:45-21:00-23:10
فیلم کاتیوشا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/05/05 12:15-14:15-16:15-20:15-22:15
فیلم من دیوانه نیستم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/05/06 11:00-13:00-15:00-17:00-19:00-23:00
فیلم دم سرخ ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/05/12 10:45-14:45-18:45-22:30
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/05/17 10:00-12:00-14:00-18:00-20:00-22:00