پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم جاده قدیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/07/04 11:00
شیخ بهایی 1397/07/04 16:45
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/07/04 10:15-12:15-14:15-18:15-20:30-22:30
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/07/04 18:45-22:45
چهارسوق 1397/07/07 10:00-14:00
چهلستون 1397/07/18 16:15
فیلم سوفی و دیوانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/07/07 15:00-19:00
فیلم ماهورا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/07/11 13:00-17:00
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/07/18 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30-20:30-22:30
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/07/18 12:00-16:00-18:00-20:00-22:00
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/07/22 10:45-12:45-14:45-16:45-20:45