پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/01/26 10:15-14:15-18:15-22:15
شیخ بهایی 1397/01/30 12:45-16:45-20:45
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/01/26 10:00-11:30-13:00-14:30-16:00-17:30-19:00-20:30
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/01/26 10:15
چهارسوق 1397/01/30 23:59
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/01/26 10:30-12:30-14:30-16:30
چهارسوق 1397/01/23 22:30
چهلستون 1397/01/26 12:15-16:15-20:15
شیخ بهایی 1397/01/30 10:45-18:45
فیلم خرگیوش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/01/26 12:45
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/01/23 23:59
چهارسوق 1397/01/26 22:30
فیلم فراری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/01/26 14:45-22:45
فیلم بدون تاریخ بدون امضا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/01/27 11:00-18:00
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/01/31 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30-20:30-22:30