پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم وای آمپول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/08/23 14:45-18:45-22:30
فیلم ُسرو زیر آب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/09/01 11:00-13:00-15:00-17:00-19:00-21:00-23:00
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/09/07 10:45-12:45-16:45-20:45
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/09/14 10:15-12:15-14:15-16:15-18:15-20:15-22:15
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/09/16 10:00-13:10-16:20-18:00-21:10-22:50
فیلم میلیونر میامی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/09/16 11:40-14:50-19:40
فیلم مارموز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/09/21 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30-20:30-22:30