پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/02/11 10:00-11:30-13:00-14:30-16:00-17:30-19:00
فیلم چهار راه استانبول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/02/20 20:30-22:30
فیلم جشن دلتنگی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/02/21 13:00-19:00
فیلم عصبانی نیستم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/02/21 10:30-16:30
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/02/26 14:30-18:30
فیلم خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/02/30 20:50
فیلم آن سوی ابرها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/03/03 11:00-15:00
چهلستون 1397/03/03 16:15
فیلم در وجه عامل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/03/24 11:00-15:00-17:00-21:00-23:00
شیخ بهایی 1397/03/24 12:45
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/03/24 10:45-14:45-18:45-20:45-22:45
نقش جهان 1397/03/24 12:30-16:30
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/03/24 10:15-12:15-14:15-16:15-18:15-20:15-22:15