فلسطین

سینما فلسطین


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 506 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : چهار باغ عباسی بین دروازه دولت و خیابان شیخ بهایی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/07/28 12:00-15:30
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/01 14:00-19:00-22:00