فلسطین

سینما فلسطین


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 506 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : چهار باغ عباسی بین دروازه دولت و خیابان شیخ بهایی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/07 12:30-16:30
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/14 10:30-14:30-20:30