فلسطین

سینما فلسطین


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 506 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : چهار باغ عباسی بین دروازه دولت و خیابان شیخ بهایی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم جن زیبا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/25 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30-20:30