فلسطین

سینما فلسطین


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 506 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : چهار باغ عباسی بین دروازه دولت و خیابان شیخ بهایی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/28 10:45-15:00-19:15-23:15
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/29 13:00-17:30-21:30