فلسطین

سینما فلسطین


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 506 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : چهار باغ عباسی بین دروازه دولت و خیابان شیخ بهایی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/08 20:40
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/24 10:30-12:30-14:30-16:30