آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم خانم یایا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/27 13:00
فیلم ُسرو زیر آب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/02 16:00
فیلم وای آمپول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/02 18:00
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/12 11:00-22:00
فیلم میلیونر میامی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/17 20:00-23:50