آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 16:00-22:00
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 13:00-18:00-23:50
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 11:00-20:00