آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/14 13:00-18:00-20:00-22:00-23:50
فیلم کاتیوشا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/09 11:00-16:00-20:00-23:50
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/20 18:00-22:00