آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم جشن دلتنگی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/21 11:00-18:00
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/26 16:00-22:00
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/28 13:00-20:00-23:50