آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم مارموز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/30 13:00
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/17 18:00
فیلم دزد و پری 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/17 11:00
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/25 20:00-23:50