نخل

سینما نخل


استان : خوزستان


شهر : خرمشهر


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 407 نفر


سال ساخت : 1382


آدرس : خرمشهر پل جدید(جهان آرا) خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما نخل
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/01 17:00
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/01/06 15:30-19:30-21:30
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/21 19:00
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/02/02 15:00-21:00-23:00