نخل

سینما نخل


استان : خوزستان


شهر : خرمشهر


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 407 نفر


سال ساخت : 1382


آدرس : خرمشهر پل جدید(جهان آرا) خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما نخل
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/08/03 17:30-19:30
فیلم خانم یایا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/25 15:00
فیلم وای آمپول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/08/30 15:30-21:30-23:30
فیلم ُسرو زیر آب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/03 19:00-23:00
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/12 17:00-21:00