نخل

سینما نخل


استان : خوزستان


شهر : خرمشهر


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 407 نفر


سال ساخت : 1382


آدرس : خرمشهر پل جدید(جهان آرا) خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما نخل
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/08/05 15:30-17:30-19:30-21:30-23:15