بهار

سینما بهار


استان : اصفهان


شهر : گز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 300 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : بلوار معلم ابتدای خیابان سپاه

فیلم های در حال اکران سینما بهار
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/07/23 17:00-22:00
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/08 15:30-20:30