بهار

سینما بهار


استان : اصفهان


شهر : گز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 300 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : بلوار معلم ابتدای خیابان سپاه

فیلم های در حال اکران سینما بهار
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/27 20:30
فیلم چهار راه استانبول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/21 18:30
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/28 14:30-22:30