بهار

سینما بهار


استان : اصفهان


شهر : گز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 300 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : بلوار معلم ابتدای خیابان سپاه

فیلم های در حال اکران سینما بهار
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/25 14:30-20:30
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/25 16:30
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/25 22:30
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/01 16:30
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/01 18:30