بهار

سینما بهار


استان : اصفهان


شهر : گز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 300 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : بلوار معلم ابتدای خیابان سپاه

فیلم های در حال اکران سینما بهار
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/08 18:30
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/15 16:30-22:15
فیلم مارموز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/21 14:30-20:30