بهار

سینما بهار


استان : اصفهان


شهر : گز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 300 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : بلوار معلم ابتدای خیابان سپاه

فیلم های در حال اکران سینما بهار
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/20 16:30-20:30-22:35
فیلم دم سرخ ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/13 18:30
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/21 16:30