پردیس فرهنگ

سینما پردیس فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : فولادشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 455 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : فولادشهر بلوار جمهوری-پارکینگ 15 محله B1

فیلم های در حال اکران سینما پردیس فرهنگ
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 3 1397/10/12 10:00-12:00-14:00-20:00-21:30
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ1 1397/10/17 11:00-13:00-17:00-21:00
فیلم دزد و پری 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/10/19 10:30-12:30-14:30-18:30
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ1 1397/10/24 15:00-19;00-22:15
فیلم ترانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ3 1397/11/11 16:00-18:00
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/11/25 10:30-12:30-14:30-18:30