پردیس فرهنگ

سینما پردیس فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : فولادشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 455 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : فولادشهر بلوار جمهوری-پارکینگ 15 محله B1

فیلم های در حال اکران سینما پردیس فرهنگ
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ1 1398/07/17 11:00-13:00-15:00-17:00-21:00
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1398/08/01 10:30-12:30-15:00-16:30-18:00-21:15