پردیس فرهنگ

سینما پردیس فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : فولادشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 455 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : فولادشهر بلوار جمهوری-پارکینگ 15 محله B1

فیلم های در حال اکران سینما پردیس فرهنگ
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/01/26 12:30-18:30-20:30-22:30
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 11:00-15:00-19:00-22:45
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/01/26 10:30-14:30-16:30
سالن سه 1397/01/26 12:15-18:15
فرهنگ1 1397/01/31 09:00
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 13:00-17:00-21:00
فرهنگ3 1397/01/26 22:15
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ3 1397/01/26 10:15-14:15-16:15-20:15