پردیس فرهنگ

سینما پردیس فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : فولادشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 455 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : فولادشهر بلوار جمهوری-پارکینگ 15 محله B1

فیلم های در حال اکران سینما پردیس فرهنگ
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ3 1397/02/08 16:15-20:15-22:00
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ1 1397/02/17 17:00-21:00
فیلم چهار راه استانبول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/03/21 20:30
فرهنگ 2 1397/03/24 20:30
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ1 1397/03/24 11:00-13:00-15:00-19:00-22:30
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/03/26 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30