آزادی بیجار

سینما آزادی بیجار


استان : کردستان


شهر : بیجار


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 285 نفر


سال ساخت : 1364


آدرس : ابتدای بلوار امام خمینی-ک بنیاد مسکن

فیلم های در حال اکران سینما آزادی بیجار
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/07 14:30-18:30
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/12 20:30
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/26 16:30