آزادی بیجار

سینما آزادی بیجار


استان : کردستان


شهر : بیجار


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 285 نفر


سال ساخت : 1364


آدرس : ابتدای بلوار امام خمینی-ک بنیاد مسکن

فیلم های در حال اکران سینما آزادی بیجار
فیلم غلامرضا تختی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/01 18:00-22:30
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/24 16:00