آزادی بیجار

سینما آزادی بیجار


استان : کردستان


شهر : بیجار


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 285 نفر


سال ساخت : 1364


آدرس : ابتدای بلوار امام خمینی-ک بنیاد مسکن

فیلم های در حال اکران سینما آزادی بیجار
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/05 14:30-18:30
فیلم سندباد و سارا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/11 16:30
فیلم ترانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/24 10:30-20:30