آزادی بیجار

سینما آزادی بیجار


استان : کردستان


شهر : بیجار


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 285 نفر


سال ساخت : 1364


آدرس : ابتدای بلوار امام خمینی-ک بنیاد مسکن

فیلم های در حال اکران سینما آزادی بیجار
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/12 14:30-18:30
فیلم میلیونر میامی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/21 10:30-20:30
فیلم امین و اکوان
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/22 16:30