آزادی بیجار

سینما آزادی بیجار


استان : کردستان


شهر : بیجار


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 285 نفر


سال ساخت : 1364


آدرس : ابتدای بلوار امام خمینی-ک بنیاد مسکن

فیلم های در حال اکران سینما آزادی بیجار
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/21 16:00-20:00
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/28 10:30-18:00