فرهنگ

سینما فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : میمه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 110 نفر


سال ساخت : 1396


آدرس : جنب شهرداری شورای شهر میمه

فیلم های در حال اکران سینما فرهنگ
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/28 16:00-20:00
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/28 18:00-22:00-24:00