فرهنگ

سینما فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : میمه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 110 نفر


سال ساخت : 1396


آدرس : جنب شهرداری شورای شهر میمه

فیلم های در حال اکران سینما فرهنگ
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/14 20:30
فیلم کاتیوشا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/09 16:30
فیلم دم سرخ ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/17 18:30-22:30