فرهنگ

سینما فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : میمه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 110 نفر


سال ساخت : 1396


آدرس : جنب شهرداری شورای شهر میمه

فیلم های در حال اکران سینما فرهنگ
فیلم سال دوم دانشکده من
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/07/19 15:30
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/06 18:30-22:00
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/06 16:30