فرهنگ

سینما فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : میمه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 110 نفر


سال ساخت : 1396


آدرس : جنب شهرداری شورای شهر میمه

فیلم های در حال اکران سینما فرهنگ
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/12 18:30
فیلم امین و اکوان
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/16 09:30
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/20 16:30-22:15
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/20 14:30-20:30