فلسطین فلسطین فلسطین

سینما فلسطین


استان : لرستان


شهر : بروجرد


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 797 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان آیت الله کاشانی شمالی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/28 10:00
سالن دو 1397/11/10 10:30
فیلم ترانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/16 16:30-20:30
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/16 14:00-16:00-18:00-20:00
فیلم اتاق تاریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/16 14:30-18:30
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/25 14:30-18:30