فلسطین فلسطین فلسطین

سینما فلسطین


استان : لرستان


شهر : بروجرد


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 797 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان آیت الله کاشانی شمالی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/19 10:30-14:30-16:30-18:30-20:30
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/22 10:00-14:00-16:00-18:00-20:00
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/25 16:00-20:00