فلسطین فلسطین فلسطین

سینما فلسطین


استان : لرستان


شهر : بروجرد


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 797 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان آیت الله کاشانی شمالی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/01 20:30
سالن دو 1398/08/01 14:00-18:00
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/08 14:30-18:30
سالن دو 1398/08/08 16:00