فلسطین فلسطین فلسطین

سینما فلسطین


استان : لرستان


شهر : بروجرد


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 797 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان آیت الله کاشانی شمالی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/01 13:00-21:00
سالن دو 1398/01/06 15:30-19:30
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/01/01 13:30
سالن اصلی 1398/01/06 17:00
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/24 15:00-19:00
سالن دو 1398/01/24 17:30-21:30