فلسطین فلسطین فلسطین

سینما فلسطین


استان : لرستان


شهر : بروجرد


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 797 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان آیت الله کاشانی شمالی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/09/08 10:30-14:30-16:30-18:30-20:30
سالن اصلی 1397/09/14 10:00
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/12 16:00-20:00
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/21 14:00-18:00