پردیس سینمایی ساحل اصفهان

سینما پردیس سینمایی ساحل اصفهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 9


ظرفیت سینما : 1,018 نفر


سال ساخت : 1354


آدرس : میدان انقلاب ابتدای خیابان مطهری

فیلم های در حال اکران سینما پردیس سینمایی ساحل اصفهان
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
زنده رود 1398/07/20 10:10-12:10-14:10-16:10-18:10-20:10-22:10
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
حافظ 1398/08/01 10:05-11:35-13:00-14:30-17:40
بهمن 1398/08/08 16:20-18:00-19:40-21:20
سکانس (روباز) 1398/08/06 23:00
فیلم درخونگاه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت بهشت 1398/08/01 10:05-16:45-18:45-22:15
سکانس (روباز) 1398/08/01 21:00