بهمن خوراسگان اصفهان

سینما بهمن خوراسگان اصفهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 320 نفر


آدرس : خیابان جی شرقی - خوراسگان-خیابان دکتر علی شریعتی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن خوراسگان اصفهان
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/07/22 18:30
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/01 16:30-20:30