بهمن خوراسگان اصفهان

سینما بهمن خوراسگان اصفهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 320 نفر


آدرس : خیابان جی شرقی - خوراسگان-خیابان دکتر علی شریعتی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن خوراسگان اصفهان
فیلم ما همه با هم هستیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/03/15 16:45
فیلم شبی که ماه کامل شد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/03/15 23:00
فیلم سرخپوست
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/03/25 11:00-20:00
فیلم زهرمار
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/03/29 13:00-15:15-18:30-21:30