آزادی آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : آذربایجان غربی


شهر : ارومیه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 745 نفر


سال ساخت : 1338


آدرس : خیابان خیام جنوبی

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/25 11:30-13:30-15:30-17:30-19:30-21:30