بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : اصفهان


شهر : کاشان


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 551 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : میدان پانزده خرداد ابتدای خیابان رجایی