بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : اصفهان


شهر : کاشان


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 551 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : میدان پانزده خرداد ابتدای خیابان رجایی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/05/20 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00
فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/06/19 10:15-12:15-14:15-16:15-18:15-20:15
فیلم داش آکل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/06/19 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30-20:30