سپاهان سپاهان سپاهان

سینما سپاهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 719 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی کوچه سپاهان

فیلم های در حال اکران سینما سپاهان
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/09/07 18:30
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سپاهان دو 1397/09/15 13:00-17:00-19:00-21:00-23:00
فیلم مارموز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/09/21 10:30-12:30-14:30-16:30-20:30