سپاهان سپاهان سپاهان

سینما سپاهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 719 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی کوچه سپاهان

فیلم های در حال اکران سینما سپاهان
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/05/21 10:30-14:30-18:30-20:30
فیلم شعله‌ور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/06/19 12:30-16:30
فیلم داش آکل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سپاهان دو 1397/06/23 11:00-13:00-15:00-17:00-19:00-21:00
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سپاهان دو 1397/07/04 11:00-13:00-15:00-17:00-19:00-21:00