یاسمن یاسمن یاسمن

سینما یاسمن


استان : اصفهان


شهر : شاهین شهر


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 365 نفر


سال ساخت : 1374


آدرس : خیابان گلستان کوچه لاله

فیلم های در حال اکران سینما یاسمن
فیلم پاستاریونی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/08 16:30
سالن دو 1397/09/25 16:00-18:30
فیلم بمب ، یک عاشقانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/21 22:15
سالن دو 1397/09/25 15:30-20:00
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/09/21 14:00-21:30
سالن اصلی 1397/09/25 18:30
فیلم بی نامی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/09/22 17:00
فیلم مارموز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/09/25 14:30-20:30