بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : بوشهر


شهر : بوشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 758 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان امام

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم ایکس لارج
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1398/04/09 11:15-21:00
سالن ساحل 1398/04/09 19:30
فیلم نیوکاسل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1398/04/29 15:00-18:00
فیلم تپلی و من
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1398/05/02 19:30
سالن ساحل 1398/05/02 11:30
فیلم قصر شیرین
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1398/05/02 20:45
فیلم سرکوب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1398/05/12 14:00
فانوس 1398/05/12 01:30
فیلم ایده اصلی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1398/05/14 16:15
فانوس 1398/05/16 19:00-22:15
سالن ساحل 1398/05/19 13:15
فیلم قسم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1398/05/19 13:00-22:30
فانوس 1398/05/19 17:30