بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : بوشهر


شهر : بوشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 758 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان امام

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/12/28 10:30-12:45-15:00-17:15-19:30-21:45-23:59
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/12/26 19:30
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/12/26 13:00-21:00-22:30
سالن ساحل 1397/12/28 19:45
فانوس 1398/01/04 11:15
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1397/12/28 21:30
دریا 1397/12/28 11:15-14:25-23:59
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/12/28 00:40-14:45-23:00
فانوس 1398/01/07 12:45
دریا 1398/01/07 18:00
فیلم غلامرضا تختی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/12/26 16:00
فانوس 1398/01/25 14:30
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1398/02/01 16:15-18:00-19:45-23:15