بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : بوشهر


شهر : بوشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 758 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان امام

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم دزد و پری 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/10/12 10:45-15:30-18:30
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1397/10/14 11:45-15:00-21:30
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1397/10/24 13:30-16:45-20:00
فیلم درساژ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/10/24 23:00
فیلم سندباد و سارا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/10/27 17:30
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/11/08 14:00-21:30
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/11/08 22:45
فیلم ترانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/11/09 21:30
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/11/24 11:15-13:00-14:30-16:00-19ک00-20:45
فانوس 1397/11/24 23:15
فیلم ضربه فنی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1397/11/24 18:15
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/11/24 11:00-12:30-14:00-15:30-17:00-18:30-20:00
دریا 1397/11/24 22:30