بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : خراسان جنوبی


شهر : بیرجند


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 260 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان منتظری -منتظری2

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/16 14:30-18:00
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/05 21:50
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/24 16:15-20:00