بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : خراسان جنوبی


شهر : بیرجند


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 260 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان منتظری -منتظری2

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/01 16:15
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/01 18:00-22:15
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/08 10:30
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/20 14:00-20:00