بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : خراسان جنوبی


شهر : بیرجند


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 260 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان منتظری -منتظری2

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/15 18:00
فیلم آن سوی ابرها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/22 14:20
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/26 16:15-20:00-22:00