اکسین اکسین

سینما اکسین


استان : خوزستان


شهر : اهواز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 670 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : خیابان شریعتی نبش کافی

فیلم های در حال اکران سینما اکسین
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/03/26 10:00-14:00-18:00-22:00
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/03/26 12:00-16:00-20:00