بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : کردستان


شهر : سنندج


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 759 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : میدان آزادی ابتدای خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/02/19 21:00
فیلم عصبانی نیستم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/02/25 17:00
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/10 17:30-22:00
فیلم خرگیوش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/03/22 10:00-15:30-17:30
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/24 15:15-19:45
سالن دو 1397/03/26 21:30
فیلم خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/03/24 10:15-15:00-19:00