بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : گلستان


شهر : آزاد شهر


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 334 نفر


سال ساخت : 1345


آدرس : خیابان شهید بهشتی-جنب آموزش پرورش

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/25 09:00-13:00-17:00
فیلم داش آکل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/06/26 11:00-15:00-19:00