بهمن

سینما بهمن


استان : مازندران


شهر : آمل


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 448 نفر


سال ساخت : 1365


آدرس : میدان هفت تیر

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/03 12:30-16:30-20:30
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/01 10:45-14:30-18:30
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/04/01 10:30-12:15-14:00-16:00-18:00-20:00