بهمن

سینما بهمن


استان : مازندران


شهر : بهشهر


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 340 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : انتهای خیابان امام خمینی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/05 10:30-14:00-18:00
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/27 12:15-16:00-20:00