شعله‌ور


کارگردان : حمید نعمت‌الله

تاریخ اکران : 1397/05/17

سال ساخت : 1396

بازیگران : امین حیایی، دارا حیایی، فرید قبادی و...


سینماهای در حال اکران این فیلم :

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/06/23 1397/08/22 16:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/06/07 1397/08/06 10:15,12:15,14:15,16:15
فانوس 1397/06/06 1397/08/05 14:30,21:15
سالن اصلی 1397/06/08 1397/08/07 16:30
سالن اصلی 1397/06/10 1397/08/09 16:30
سالن اصلی 1397/06/24 1397/08/23 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/06/15 1397/08/14 15:15,18:45
سالن اصلی 1397/06/18 1397/08/17 11:30,15:30,19:30,21:30
سالن اصلی 1397/06/07 1397/08/06 12:00,16:00,20:00
سالن اصلی 1397/06/07 1397/08/06 11:45,15:30,19:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/06/19 1397/08/18 12:30,16:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/06/14 1397/08/13 15:00,19:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/06/08 1397/08/07 16:00,20:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/06/07 1397/08/06 13:00,17:00,21:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/06/23 1397/08/22 14:30,18:30

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/06/23 1397/08/22 11:00,16:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/06/23 1397/08/22 10:30,14:30

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/06/12 1397/08/11 10:30,18:00,22:00