لازانیا

تو کفتم ! ... کف! .... می فهمی ؟ تا نخورمت ولت نمیکنم!کارگردان : حسین قناعت

تاریخ اکران : 1397/07/11

سال ساخت : 1397

بازیگران : جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلی ، بهنوش بختیاری ،نفیسه روشن، رضا ناجی،پارسیا شکوری، یوسف صیادی، اصغر سمسارزاده،ساعدهدایتی، رضا رویگری ، عباس محبوب، محمد شیری، علی کاظمی ، آرین خلج،رضا ریاحی ، اردشیر کاظمی ، احمد یاوری شاد،سپهر سهرابی،قباد شاهپوری،مهدی حدادی، محمد رضا عرب،حسین روزبه، علی بیک... وبا هنرمندی؛ یوسف تیموری و با تشکر از؛ حدیث چهره پرداز. بازیگران نوجوان: امیر علی صالح ، امیر علی محمودی ، رادین صانعی، نعیم شیخ محبوبی ، پارسا نژاد آذر


سینماهای در حال اکران این فیلم :

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/18 1397/09/18 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00,21:30,23:15

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/07/17 1397/09/17 10:30,16:30,22:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصر 1397/07/17 1397/09/17 10:30,12:00,16:00,18:00,20:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فانوس 1397/07/17 1397/09/17 16:45,20:00
سالن ساحل 1397/07/17 1397/09/17 23:30
دریا 1397/07/22 1397/09/22 12:00
سالن دو 1397/07/14 1397/09/14 10:00,13:30,17:00,20:30
سالن اصلی 1397/07/26 1397/09/26 20:30
سالن اصلی 1397/07/17 1397/09/17 16:15
سالن دو 1397/07/17 1397/09/17 12:00,22:00
سالن دو 1397/07/17 1397/09/17 14:00,18:00,22:00
سالن دو 1397/07/20 1397/09/20 16:30,20:30

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/07/14 1397/09/14 11:45,15:15,20:30,22:30
سالن اصلی 1397/07/18 1397/09/18 17:00,19:00,21:00

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/18 1397/09/17 10:15,14:15,18:15,22:00

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/07/19 1397/09/19 10:00,16:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/15 1397/09/15 13:30,17:30,21:30

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/22 1397/09/22 12:00,16:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/16 1397/09/16 10:30,12:30,14:30
سالن دو 1397/07/16 1397/09/16 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن چهار 1397/07/15 1397/09/15 15:15,18:45
سالن سه 1397/07/15 1397/09/15 13:00,16:45,18:45,20:45,22:30,23:59
سالن هشت 1397/07/20 1397/09/20 23:45

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/12 1397/09/12 16:45,20:15
سالن دو 1397/07/12 1397/09/12 19:45

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/12 1397/09/12 18:30,22:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیخ بهایی 1397/07/14 1397/09/14 10:45,14:45
چهارسوق 1397/07/18 1397/09/18 12:00,16:00,18:00,20:00,22:00

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/19 1397/09/19 17:30,21:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/16 1397/09/16 18:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ3 1397/07/15 1397/09/15 20:00
فرهنگ 2 1397/07/15 1397/09/15 10:30,12:30,14:30,16:30,18:00,19:30,21:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/16 1397/09/16 19:00