لازانیا

تو کفتم ! ... کف! .... می فهمی ؟ تا نخورمت ولت نمیکنم!کارگردان : حسین قناعت

تاریخ اکران : 1397/07/11

سال ساخت : 1397

بازیگران : جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلی ، بهنوش بختیاری ،نفیسه روشن، رضا ناجی،پارسیا شکوری، یوسف صیادی، اصغر سمسارزاده،ساعدهدایتی، رضا رویگری ، عباس محبوب، محمد شیری، علی کاظمی ، آرین خلج،رضا ریاحی ، اردشیر کاظمی ، احمد یاوری شاد،سپهر سهرابی،قباد شاهپوری،مهدی حدادی، محمد رضا عرب،حسین روزبه، علی بیک... وبا هنرمندی؛ یوسف تیموری و با تشکر از؛ حدیث چهره پرداز. بازیگران نوجوان: امیر علی صالح ، امیر علی محمودی ، رادین صانعی، نعیم شیخ محبوبی ، پارسا نژاد آذر


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/29 1397/09/29 14:30,16:15,18:00

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/02 1397/11/02 10:45,12:30,14:15,16:00,17:45,19:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/08/05 1397/10/05 11:30,19:30
سالن اصلی 1397/09/02 1397/11/02 11:30,15:30,19:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/08/20 1397/10/20 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/08/13 1397/10/13 14:30,19:30
سالن اصلی 1397/08/26 1397/10/26 10:30
سالن سه 1397/08/23 1397/10/23 14:15
سالن سه 1397/09/01 1397/11/01 20:15
سالن اصلی 1397/08/20 1397/10/20 13:00,19:00
سالن اصلی 1397/08/11 1397/10/11 09:45,11:15,13:00,14:45,16:30,18:15,20:00
سالن اصلی 1397/08/11 1397/10/11 10:00,15:30
سالن اصلی 1397/09/17 1397/11/17 15:00,21:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/08/09 1397/10/07 17:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/13 1397/10/13 14:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/15 1397/10/15 20:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/03 1397/11/03 13:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/03 1397/10/03 12:30,18:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/07 1397/10/07 16:30
سالن اصلی 1397/08/07 1397/10/07 10:30,14:30,20:30
سالن اصلی 1397/08/19 1397/10/19 16:30,20:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/08/28 1397/10/28 21:30

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/29 1397/09/29 20:30

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هشت بهشت 1397/09/17 1397/11/17 10:45,12:45,14:45,16:45,18:00,19:45,21:30

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/17 1397/11/17 22:00