لس آنجلس تهران

با کلمات زیر جمله بسازید : (دو نمره) موسیوی فرانسوی ، تابلوی نقاشی ، استندآپ کمدی  ، اینستاگرام ، فحش رکیک ، هاهاها ، پیرزن موتورسوار تک چرخ زن ، داف وطنی ، عشق خارجی ، خونه مادربزرگه ، درود بر شرف آریاییت!کارگردان : تینا پاکروان

تاریخ اکران : 1397/07/16

سال ساخت : 1396

بازیگران : پرویز پرستویی، مهناز افشار، گوهر خیراندیش، شیرین یزدانبخش، زهیر یاری، بانیپال شومون، برایان للی، امی گواورا، جسی ننسی؛ با معرفی ژوبین رهبر و با هنرمندی ماهایا پطروسیان


سینماهای در حال اکران این فیلم :

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/22 1397/09/22 10:30,12:15,14:00,16:00,17:45,19:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/20 1397/09/20 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00,21:45,23:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/20 1397/09/20 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30
فانوس 1397/07/19 1397/09/19 13:15,18:15,21:30,23:20
سالن دو 1397/07/18 1397/09/18 11:45,15:15,18:45,22:30
سالن اصلی 1397/07/19 1397/09/19 18:30
سالن اصلی 1397/07/25 1397/09/25 18:00,20:00
سالن اصلی 1397/07/24 1397/09/24 17:45
سالن اصلی 1397/07/25 1397/09/25 13:20,15:10,18:50
سالن اصلی 1397/07/22 1397/09/22 11:30,15:30,19:30
سالن سه 1397/07/25 1397/09/25 14:15
سالن دو 1397/07/24 1397/09/24 09:45
سالن اصلی 1397/07/24 1397/09/24 17:00,21:00
سالن اصلی 1397/07/26 1397/09/26 17:00,19:00
سالن دو 1397/07/24 1397/09/24 14:30,17:45,19:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/07/18 1397/09/17 14:30,20:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/19 1397/09/19 18:30,20:30,22:15

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/07/24 1397/09/24 12:30,16:30,18:30,20:15

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/07/18 1397/09/17 10:00,13:30,17:00

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/07/22 1397/09/22 14:00,20:00

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/19 1397/09/19 13:00,17:00,21:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/20 1397/09/20 11:30,15:30,19:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/22 1397/09/22 10:00,16:00,20:00
سالن اصلی 1397/07/19 1397/09/19 20:00,23:50

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/26 1397/09/26 10:00,14:00,18:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/24 1397/09/24 14:30,16:30,20:30

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/07/19 1397/09/19 20:00
سالن دو 1397/07/18 1397/09/18 12:30,14:30,16:30,20:30
سالن اصلی 1397/07/18 1397/09/18 18:00,22:00,23:59

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/18 1397/09/18 16:00
سالن اصلی 1397/07/18 1397/09/18 15:00,18:30,22:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/18 1397/09/18 10:45,14:30,20:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/22 1397/09/22 16:00,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/07/18 1397/09/17 18:30,22:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نقش جهان 1397/07/18 1397/09/17 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30,22:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/19 1397/09/19 17:00,21:00,23:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/19 1397/09/19 14:30,20:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ1 1397/07/19 1397/09/19 11:00,13:00,17:00,20:30,21:45

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/22 1397/09/22 17:00,21:00