گرگ بازی

روایت کننده داستان چند دوست قدیمی است که یک شب در خانه موروثی یکی شان جمع میشوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع ، ماجراهای عجیبی رخ میدهدکارگردان : عباس نظام دوست

تاریخ اکران : 1397/08/03

سال ساخت : 1396

بازیگران : علی مصفا، هانیه توسلی، نگار جواهریان، سهیلا گلستانی، سعید چنگیزیان، مهسا علافر، فهیمه امن‌زاده، احسان گودرزی، امیرحسین قدسی، حمید پورآذری، ژرژ پطرسی، منوچهر زنده‌دل، محمدرضا مالکی، سوده سعدایی و قاسم فرمانبردار


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/11 1397/10/11 10:30,12:15,14:00,15:45,17:45
سالن اصلی 1397/08/20 1397/10/20 13:00,17:00,21:00

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/08/11 1397/10/11 09:30,11:30,13:30
سالن اصلی 1397/08/24 1397/10/24 18:00,20:00,'21:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/08/20 1397/10/20 10:15,12:15,14:15
دریا 1397/08/13 1397/10/13 12:00,15:30
سالن ساحل 1397/08/05 1397/10/05 23:15
سالن اصلی 1397/08/16 1397/10/16 14:30,21:50
سالن دو 1397/08/08 1397/10/08 14:00,18:00,22:00
سالن سه 1397/08/08 1397/10/08 20:15
سالن دو 1397/08/13 1397/10/13 11:45,13:30,17:30
سالن اصلی 1397/08/13 1397/10/13 13:45,19:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/08/13 1397/10/13 14:00,15:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصر 1397/08/13 1397/10/13 12:00,14:00,16:00,20:00
سالن اصلی 1397/08/19 1397/10/19 11:00,14:15

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/05 1397/10/05 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,22:45

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/04 1397/10/04 10:30,14:00
سالن دو 1397/08/04 1397/10/04 10:00,11:45,15:15,18:45,22:10

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/08/08 1397/10/08 12:00,16:00,20:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/09 1397/10/07 13:30,17:30,21:30

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/07 1397/10/07 10:00,12:00,14:00,16:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/11 1397/10/11 14:30,16:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/08/05 1397/10/05 18:00,20:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن هفت 1397/08/05 1397/10/05 19:15,22:15
سالن هشت 1397/08/17 1397/10/17 10:00,13:30
سالن پنج 1397/08/17 1397/10/17 13:45

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیخ بهایی 1397/08/04 1397/10/04 10:45,12:45,16:45,18:45,20:45
کافه سینما 1397/08/13 1397/10/13 13:00,15:00,21:00,22:45

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/11 1397/10/11 13:00,20:00

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/07 1397/10/07 15:00,17:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/14 1397/10/14 16:30