مغزهای کوچک زنگ زده

میگن اگه چوپان نباشه گوسفندها تلف میشن ، یا گم میشن یا گرگ بهشون میزنه یا از گرسنگی میمیرن ، چون مغز ندارن . هر کی که مغز نداره به چوپان احتیاج داره ، یه چوپان دلسوز ... چوپان حکم پدر گوسفند ها رو داره ، آدم بدون پدر هیچی نیست . این چوپانه ما همه گوسفنداشیم ، اون به ما میگه کی بریم ، کجا بریم ، چی کار کنیم ، کی بشینیم ، کی پاشیم ، کی بمیریم...کارگردان : هومن سیدی

تاریخ اکران : 1397/06/30

سال ساخت : 1396

بازیگران : نوید محمد زاده، فرید سجادی حسینی و فرهاد اصلانی با حضور نازنین بیاتی - با معرفی نوید پور فرج، مرجان اتفاقیان، هامون سیدی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/06 1397/09/06 10:15,12:00,13:45,15:45,17:45,19:45
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 11:00,15:00,19:00

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/04 18:00
سالن دو 1397/07/04 1397/09/04 17:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/04 1397/09/04 09:30,11:30,13:30,15:30,19:30,23:15
سالن دو 1397/07/12 1397/09/12 23:15
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/04 16:30,18:30,20:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/07/07 1397/09/07 10:15,12:15,14:15,16:15,18:15,20:15
دریا 1397/07/07 1397/09/07 13:15,18:15,21:30,23:20
فانوس 1397/07/05 1397/09/05 11:30,15:00
سالن ساحل 1397/07/24 1397/09/24 22:00
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00,22:00
سالن دو 1397/07/04 1397/09/02 17:00
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/04 14:30
سالن اصلی 1397/07/10 1397/09/10 14:30,22:00
سالن اصلی 1397/07/11 1397/09/11 16:00,21:00
سالن اصلی 1397/07/11 1397/09/11 17:00,20:40
سالن اصلی 1397/07/19 1397/09/19 13:30,17:30,21:30
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 13:30,17:30,21:30
سالن سه 1397/07/06 1397/09/06 10:00
سالن دو 1397/07/09 1397/09/09 16:30
سالن اصلی 1397/07/07 1397/09/07 15:00,19:00
سالن اصلی 1397/07/07 1397/09/07 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 12:00,15:45,19:30
سالن اصلی 1397/07/14 1397/09/14 14:00,18:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سپاهان دو 1397/07/04 1397/09/03 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,23:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/04 14:30,16:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/07/07 1397/09/07 10:30,14:30
سالن اصلی 1397/07/09 1397/09/09 09:00,11:00,17:00

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00
سالن دو 1397/07/04 1397/09/04 22:15

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/02 12:15,16:15,20:00,23:45

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/07/05 1397/09/05 12:00,18:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/10 1397/09/10 13:30,17:30,21:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 14:00,18:00
سالن اصلی 1397/07/10 1397/09/10 11:00,16:00,22:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/05 1397/09/05 11:00,13:00,15:00,21:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/15 1397/09/15 14:00,16:00,18:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 12:30,18:30

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/07/12 1397/09/12 11:00,14:45
سالن دو 1397/07/12 1397/09/12 18:30,22:15,23:59
سالن اصلی 1397/07/12 1397/09/12 16:00,20:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/04 1397/09/03 16:00,19:30
سالن اصلی 1397/07/03 1397/09/03 15:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/03 12:30,16:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/14 1397/09/14 12:45,16:30,20:15
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/02 10:30,12:30,14:30,20:30
سالن اصلی 1397/07/25 1397/09/25 16:00,20:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهلستون 1397/07/04 1397/09/02 10:15,12:15,14:15,18:15,20:30,22:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/06 1397/09/06 15:00,19:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/04 14:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 3 1397/07/07 1397/09/07 18:00,20:00

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/12 1397/09/12 20:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/06 1397/09/06 21:00